நவரசம்

posted 31 May 2014, 19:29 by Mohankumar Gopalsamy   [ updated 31 May 2014, 19:32 ]
நவரசம் - ஒன்பது வெளிப்பாடுகள்
1)Anger - கோவம்
2)Disgust - வெறுப்பு
3)Valour - வீரம்
4)Laughter - சிரிப்பு
5)Delight - மகிழ்ச்சி
6)Sorrow - இரக்கம்
7)Fear - பயம்
8)Wonder - ஆச்சர்யம்
9)Peace - சாந்திComments